Friday, December 10, 2010

เหรียญหลวงพ่อโต วัดสะตือ รุ่นแรก ปี 2513 กลมใหญ่นิยม


ตำหนิเหรียญหลวงพ่อโต วัดสะตือ

เหรียญหลวงพ่อโต วัดสะตือ รุ่นแรก ปี 2513 กลมใหญ่นิยม ตำหนิรายละเอียดเหรียญสมเด็จโต วัดสะตือที่คุณจิ้งหรีดพระไทย ได้ถ่ายเอาไว้นำมาบอกกล่าวสิ่งดีๆซึ่งกันและกัน


พระพุทธรูปปางไสยาสน์ หลวงพ่อโต วัดสะตือ

หลวงพ่อโต วัดสะตือ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระพุทธไสยาสน์กลางแจ้งที่มีขนาดยาวที่สุด ประดิษฐานอยู่ที่วัดสะตือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆษิตตาราม