Friday, April 17, 2009

ชม นรก-สวรรค์ วัดพืชอุดม" นรก-สวรรค์" 2 คำนี้จะมีจริงหรือไม่ แม้จะมีการเขียนถ่ายทอดไว้ในรูปแบบของหนังสือ หรือจากคำบอกเล่าของผู้ที่ผ่านการขึ้นสวรรค์และตกนรกมาแล้ว แต่ก็ยังมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งหากพูดถึงนรก-สวรรค์แล้วคงต้องนึกถึง "วัดพืชอุดม" คลอง 13 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพราะอารามแห่งนี้มีภาพจำลองของนรก สวรรค์ 31 ภูมิ ให้เรียนรู้ดูชมกันอย่างสมจริงสมจัง ด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ เครื่องกลไก ไฟแสงสี เหมือนมีชีวิตจริง ซึ่งใครที่ได้มาสัมผัสอาจจะรู้สึกหวาดหวั่นพรั่นพรึงได้เหมือนกัน ไม่ว่าคนๆ นั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม

วัดพืชอุดมถือว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาช้านานแล้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปทุมธานี เป็นที่รู้จักกันดีในเชิงธรรมทัศนศึกษาที่ได้รับความนิยมสูงสุด จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เป็นวัดเดียวของไทยที่ได้หยิบยกเน้นเอาเรื่องราวของพระปฐมสมโพธิ ตอนทรงทำยมกปาฏิหาริย์ "เปิดโลก" ตลอดทั่วทั้งหมื่นจักรวาลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดา ซึ่งได้นำเอามาเทศน์สั่งสอนกันมากที่สุด และเป็นตอนที่มีความสำคัญดีเยี่ยมที่สุดที่ได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎก

โดยเฉพาะป้ายชื่อวัดนับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของวัดทีเดียว ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดตั้งแต่เหนือสุดที่ จ.เชียงราย ไปสุดแดนใต้ที่ อ.สุไหงโก-ลก ตะวันออกจรดตะวันตก ว่ากันว่าทุกอำเภอและทุกจังหวัดต้องมีป้ายบอกทางไปวัดพืชอุดม จนได้รับสมญานามว่าเป็น "วัดที่มีป้ายบอกทางมากที่สุดในประเทศไทย" แต่น่าเสียดายที่ป้ายบอกทางบางส่วนถูกทำลายไป เพราะการขยายถนน น่าจะเหลืออยู่เพียง 25-30% เท่านั้น ซึ่งหากจะไปติดตั้งเพิ่ม หรือซ่อมแซมก็ติดเรื่องกฎหมายและข้อบังคับเรื่องการติดตั้งป้ายของหน่วย งานราชการต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่โดดเด่นเป็นไฮไลต์ของวัดก็คือ วิหารพระเจ้าเปิดโลก แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับนรก-สวรรค์ 31 ภูมิ เผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปได้เที่ยมชมทัศนศึกษากันโดยไม่เก็บค่าเข้าชมแต่ อย่างใด เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้คนละเว้นความชั่วมุ่งทำแต่ความดี ปลูกฝังคุณธรรมและให้ความรู้ในชาติกำเนิดภพภูมิต่างๆ รวมทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม แบบโสตทัศนธรรมศึกษา เป็นวิหารขนาดใหญ่หลังเดียวของเมืองไทย ออกแบบก่อสร้างได้อย่างวิจิตรพิสดารลึกล้ำเป็นพิเศษ โดยชั้นล่างได้สร้างและตกแต่งเป็นนรกที่ได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสน่า สยองพองขนอันเป็นผลจากการกระทำความชั่วต่างๆ โดยมีหุ่นสัตว์นรกที่เคลื่อนไหวด้วยกลไกที่มีเสียงประกอบเพียงแห่งเดียวของ เมืองไทย ส่วนชั้นบนนั้นได้แสดงสวรรคภูมิและพรหมภูมิด้วยภาพเขียนประกอบแสงสีงดงาม ตระการตา ทั่วบริเวณวัดมีรูปปั้นนักษัตร 12 ราศี และมีสวนหย่อมที่ร่มรื่นสวยงามด้วยพรรณไม้นานาชนิด

วัดพืชอุดมตั้งอยู่ที่เลขที่ 25 คลองสิบสองสายหกวา หมู่ที่ 9 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เดิมวัดนี้มีชื่อว่า "วัดราษฎร์ศรัทธาราม" ต่อมาในสมัยพระอธิการช่วง ธัมมโชติ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดพืชอุดม" เนื่องมาจากบริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียงกับวัดอุดมไปด้วยไม้ผลไม้ดอกและพืช พรรณธัญญาหารต่างๆ
ปีพ.ศ.2541 ทางวัดประสบอัคคีภัยเผาผลาญทำลายถาวรวัตถุที่สร้างด้วยไม้ไปทั้งหมด เช่น ศาลาการเปรียญ, กุฏิสงฆ์ คณะสงฆ์ กรรมการวัด และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมแรงร่วมใจกันวางศิลาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม อุโบสถหลังใหม่ เป็นแบบอุโบสถจัตุรมุข ขนาดกว้าง 24.20 เมตร. ยาว 38.20 เมตร
จากนั้นในช่วงปีพ.ศ.2546-2548 ทางวัดได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจุดมุ่งหมายของการสร้างวัดพืชอุดมยุคใหม่นี้เพื่อให้เป็นสถานที่ชุมนุม ของชาวพุทธทั้งหลาย ที่มีศรัทธามาศึกษาเรียนรู้ธรรมะจากภายนอกและภายใน สามารถดูได้ทั้งครอบครัว เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ดูดี ขณะเดียวกันทางวัดได้จัดฝึกปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง และโครงการหนึ่งที่ไม่เหมือนวัดใด คือ โครงการวัดสเตย์ (WAT STAY) ได้รับการตัดสินให้เป็นโอท็อปท่องเที่ยวระดับประเทศประจำปี 2549

ขณะนี้อุโบสถจัตุรมุขได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยกำหนดจัดงานมหากุศลปิดทองฝังลูกนิมิตอย่างยิ่งใหญ่รวม 9 วัน 9 คืน ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. ถึง 3 พ.ค.2552 ภายในงานจะมีกิจกรรมให้ร่วมบุญมากมาย เช่น ไถ่ชีวิตโค-กระบือ, ถวายสังฆทาน, ทำบุญเลี้ยงปลา ฯลฯ ในโอกาสนี้ทางวัดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเที่ยวชมงานและสัมผัสความอลังการ ของพุทธศิลป์สิ่งก่อสร้างต่างๆ ไว้เป็นเครื่องเตือนใจครั้งหนึ่งในชีวิต
สอบถามเส้นทาง โทร. 0-2563-0248,0-2563-1130
ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2552